Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Khoa hoc và Công nghệ Dự án " Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại tỉnh Hà Nam "

Đề tài/dự án NCKH Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH  
Tóm tắt kết quả nghiên cứu Khoa hoc và Công nghệ Dự án " Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại tỉnh Hà Nam "
Sở KH&CN Hà Nam
Tin liên quan