Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu số 01Số 62/QĐ-SKHCN25/01/2021 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.pdf
2
Quyết định về việc công khai số liệu thu hồi, cắt giảm và tiết kiệm dự toán nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu số 1Số 642/QĐ-SKHCN07/09/2021 Quyết định về việc công khai số liệu thu hồi, cắt giảm và tiết kiệm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.pdf
3
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2022Biểu số 1Số 97/QĐ-SKHCN11/02/2022 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.pdf
4
Quyết định về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49Số 765/QĐ-SKHCN18/11/2019
5
Quyết định về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49438/QĐ-SKHCN22/07/2019
6
Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49Số 315/QĐ-SKHCN31/05/2019
7
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49Số 42/QĐ-SKHCN24/01/2019
8
Quyết định về việc giao kinh phí năm 2018 chuyển sang năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49Số 88/QĐ- SKHCN26/02/2019
9
Quyết định về việc công khai dự toán công khai ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023Số 0152/QĐ-SKHCN QĐ về việc công khai dự toán NSNN năm 2023.pdf
10
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023Mẫu biểu số 491192/QĐ-SKHCN27/12/2022 QĐ về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023.pdf