Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu số 01Số 62/QĐ-SKHCN25/01/2021 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.pdf
2
Quyết định về việc công khai số liệu thu hồi, cắt giảm và tiết kiệm dự toán nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu số 1Số 642/QĐ-SKHCN07/09/2021 Quyết định về việc công khai số liệu thu hồi, cắt giảm và tiết kiệm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.pdf
3
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2022Biểu số 1Số 97/QĐ-SKHCN11/02/2022 Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.pdf
4
Quyết định về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49Số 765/QĐ-SKHCN18/11/2019
5
Quyết định về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49438/QĐ-SKHCN22/07/2019
6
Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49Số 315/QĐ-SKHCN31/05/2019
7
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49Số 42/QĐ-SKHCN24/01/2019
8
Quyết định về việc giao kinh phí năm 2018 chuyển sang năm 2019 Năm 2019 Mẫu biểu số 49Số 88/QĐ- SKHCN26/02/2019