Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
23/01/2024
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam thông báo định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ làm cơ sở đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2024
20/12/2023
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2023
12
Previous Page 1-15 Next Page