Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ

Bộ máy tổ chức Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ


             ​Họ và tên: Nguyễn Tất Nhiên

             Chức vụ: Giám đốc Sở

              Điện thoại: 02263.854577

              Email: nguyentatnhien@hanam.gov.vn  

             Địa chỉ liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ, Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà NamSở Khoa học và Công nghệ Hà Nam