Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện  
14/11/2023
Hội thảo "Đánh giá Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia ‘Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0', mã số KC-4.0/19-25, giai đoạn 2019-2023 và định hướng giai đoạn đến năm 2030".
14/11/2023
"Hội thảo khoa học Phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển KH&CN trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới".
14/11/2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm, trong đó có một số nội dung liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
14/11/2023
Ngày 7/11/2023, trả lời tại phiên chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, mô hình liên kết giữa các viện, trường và doanh nghiệp là mô hình ứng dụng hiệu quả ở nước ngoài. Hiện nay, chúng ta đang có chủ trương xây dựng mô hình này trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.
10/10/2023
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, đây là dịp để chúng ta tri ân, tôn vinh tinh thần đấu tranh bất khuất, sự hy sinh anh dũng cùng những đóng góp to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện. Qua đó, tiếp tục bồi đắp, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ...
06/10/2023
Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp năm 2013; các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
04/10/2023
​Ngày 29/9/2023, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc sự kiện "Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023"
04/10/2023
​Máy tính lượng tử có tiềm năng biến đổi cách các công ty và nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư
04/10/2023
​​Ngày 30/9/2023, tại tỉnh Quảng Ninh, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương năm 2023.
04/10/2023
Techfest Hanoi 2023 được tổ chức với mục tiêu tạo ra và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong Vùng Thủ Đô. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nó cũng mục tiêu xây dựng, kết nối, và nâng cao năng lực của các bên tham gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Vùng Thủ đô.
04/10/2023
Mục tiêu của sự kiện này là tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp cận các nguồn lực quý báu như chuyên gia, nhà đầu tư, vốn đầu tư, và công nghệ từ cả trong nước và quốc tế.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
16/10/2023
Thông qua các hoạt động “Tháng cao điểm” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 16/10/2013 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, về tư tưởng Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; Kết quả thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo.
17/10/2022
Ngày 05/10/2022 UBND tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng Nền tảng Bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Namvới mục tiêu triển khai hiệu quả nội dung về ứng dụng Nền tảng bàn đồ số tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/03/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; phát triển Nền tảng bản đồ số trên địa bàn tỉnh Hà Nam phù hợp với tiêu chí quy định; xây dựng hình thành Nền tảngbản đồ số tỉnh Hà Nam phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ hình thành Bản đồ số quốc gia.