Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tóm tắt Dự án Triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 90012015 trong Công an tỉnh Hà Nam

Đề tài/dự án NCKH Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH  
Tóm tắt Dự án Triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 90012015 trong Công an tỉnh Hà Nam
Sở Khoa học và Công nghệ