Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức sự kiện Cập nhật phòng dịch covid 19  
03/08/2020
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã ban hành công văn số 978 ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
30/07/2020
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống Covid-19, Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh trong KCN cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới cho công nhân, người lao động như: vận động thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng...
12
Previous Page 1-15 Next Page