Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 1031/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.​ UBND tỉnh
2 976/QĐ-UBND 28/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏtrong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năngquản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.​ UBND tỉnh
3 39/2023/QĐ-UBND 03/08/2023 Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chínhthông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
4 1451/KH-UBND 25/07/2023 Kế hoạch triển khai thựchiện Nghị định 13về bảo vệ dữ liệu cá nhân​ UBND tỉnh
5 772/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2023 UBND tỉnh
6 764/QĐ-UBND 12/07/2023 Quyết qqịnh về việcbố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành tronglĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
7 31/2023/QĐ-UBND 26/06/2023 Quyết định Quy định hoạt động sáng kiến trên địabàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
8 Số 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân​
9 379/KH-UBND 28/02/2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hành động số 379/KH-UBND ngày 28/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.​ UBND tỉnh
10 Số: 08/2023/QĐ-UBND 17/02/2023 Quyết địnhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. UBND tỉnh
11 14/NQ-CP 08/02/2023 Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045​
12 01/QĐ-BKHCN 03/01/2023 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toànbộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vựcquản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022 ​ Bộ Khoa học Công Nghệ
13 2711/QĐ-BKHCN 30/12/2022 Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ​ Bộ Khoa học Công Nghệ
14 1415/QĐ-TTg 14/11/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án"Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030"​
15 Số 55/NĐ-CP 23/08/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc giavề công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page