Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 205/QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2024​ UBND tỉnh
2 01/2024/TT-BKHCN 18/01/2024 Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường Bộ Khoa học Công Nghệ
3 33/2023/QĐ-TTg 29/12/2023 Quyết định Quy định hồ sơ trình tự thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ trong dự án thiết bị đầu tư.
4 1212/QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
5 Số 1212/QĐ-UBND 20/10/2023 Công bố danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ UBND tỉnh
6 1031/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.​ UBND tỉnh
7 976/QĐ-UBND 28/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏtrong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năngquản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.​ UBND tỉnh
8 39/2023/QĐ-UBND 03/08/2023 Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chínhthông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
9 1451/KH-UBND 25/07/2023 Kế hoạch triển khai thựchiện Nghị định 13về bảo vệ dữ liệu cá nhân​ UBND tỉnh
10 772/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2023 UBND tỉnh
11 764/QĐ-UBND 12/07/2023 Quyết qqịnh về việcbố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành tronglĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
12 31/2023/QĐ-UBND 26/06/2023 Quyết định Quy định hoạt động sáng kiến trên địabàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
13 Số 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân​
14 379/KH-UBND 28/02/2023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch hành động số 379/KH-UBND ngày 28/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.​ UBND tỉnh
15 Số: 08/2023/QĐ-UBND 17/02/2023 Quyết địnhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam. UBND tỉnh
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page