Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 415/QĐ-SKHCN 01/06/2022 Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN.
2 14/2021/QĐ-UBND 19/07/2021 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
3 01 01/03/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ, thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Bộ Khoa học Công Nghệ
4 Số 142 09/12/2020 Nghị định Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
5 2329 12/11/2020 Quyết địnhV/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
6 20/2020/QĐ-UBND 13/08/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý, vận hành, kết nối,sử dụngmạng truyền số liệu chuyêndùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số27/2018/QĐ-UBNDngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
7 1333/QĐ-UBND 15/07/2019 Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp máy lọc độc tố trong rượu phục vụ thực hiện dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Rượu Bèo cho sản phẩm rượu của thôn Thượng, xã Tiên Ngoại huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
8 1209/QĐ-UBND 26/06/2019 Quyết định Phê duyệt đề án Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương trên địa phương bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
9 1176/QĐ-BKHCN 07/05/2019 Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ "​ Bộ Khoa học Công Nghệ
10 670/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định Ban hành thể lệ cuộc thi" Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019​ UBND tỉnh
11 1084/KH-UBND 23/04/2019 Kế hoạchTổ chức cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019​ UBND tỉnh
12 40/2017/QĐ-UBND Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh