Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 Số 55/NĐ-CP 23/08/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc giavề công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh
2 Số 1519/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungvà bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
3 Số 1519/QĐ-UBND 09/08/2022 ông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
4 Số 1516/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030​ UBND tỉnh
5 Số 1315/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
6 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trức tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
7 Quyết định số 766/QĐ-TTg 23/06/2022 Bộ chỉ số điều hành và đánh giá chất lượng trong thực hiện TTHC, dịch vụ công​
8 số 1247/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
9 Luật số: 07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ​
10 Luật số: 06/2022/QH15 15/06/2022 ​Luât này quy định về đối tượng phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng
11 1193/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
12 Số 415/QĐ-SKHCN 01/06/2022 Quyết định huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN.
13 Số 12/2022/QĐ-UBND 27/05/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
14 Số 233/QĐ-UBND 23/02/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
15 14/2021/QĐ-UBND 19/07/2021 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page