Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 503/QĐ-UBND 04/04/2024 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ UBND tỉnh
2 314/QĐ-UBND 12/03/2024 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
3 205/QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2024​ UBND tỉnh
4 01/2024/TT-BKHCN 18/01/2024 Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường Bộ Khoa học Công Nghệ
5 33/2023/QĐ-TTg 29/12/2023 Quyết định Quy định hồ sơ trình tự thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ trong dự án thiết bị đầu tư.
6 1212/QĐ-UBND 20/10/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
7 1031/QĐ-UBND 08/09/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.​ UBND tỉnh
8 1008/QĐ-UBND 05/09/2023 Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1008/QĐ-UBND Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 325/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm tỉnh Hà Nam.​ UBND tỉnh
9 976/QĐ-UBND 28/08/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏtrong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năngquản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.​ UBND tỉnh
10 39/2023/QĐ-UBND 03/08/2023 Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chínhthông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
11 1451/KH-UBND 25/07/2023 Kế hoạch triển khai thựchiện Nghị định 13về bảo vệ dữ liệu cá nhân​ UBND tỉnh
12 772/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp tỉnh thực hiện đợt 1 năm 2023 UBND tỉnh
13 764/QĐ-UBND 12/07/2023 Quyết qqịnh về việcbố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành tronglĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
14 31/2023/QĐ-UBND 26/06/2023 Quyết định Quy định hoạt động sáng kiến trên địabàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh
15 Số 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân​
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page