Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 01/QĐ-BKHCN 03/01/2023 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toànbộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vựcquản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022 ​ Bộ Khoa học Công Nghệ
2 2711/QĐ-BKHCN 30/12/2022 Quyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ​ Bộ Khoa học Công Nghệ
3 1415/QĐ-TTg 14/11/2022 Quyết định Phê duyệt Đề án"Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030"​
4 Số 55/NĐ-CP 23/08/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc giavề công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh
5 Số 1519/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungvà bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam ​ UBND tỉnh
6 Số 1519/QĐ-UBND 09/08/2022 ông bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
7 Số 1516/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030​ UBND tỉnh
8 926/QĐ-TTg 02/08/2022 Phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025​
9 Số 1315/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
10 42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trức tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
11 Quyết định số 766/QĐ-TTg 23/06/2022 Bộ chỉ số điều hành và đánh giá chất lượng trong thực hiện TTHC, dịch vụ công​
12 số 1247/QĐ-UBND 16/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
13 Luật số: 07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ​
14 Luật số: 06/2022/QH15 15/06/2022 ​Luât này quy định về đối tượng phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng
15 1193/QĐ-UBND 03/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page