Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 40 : Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị họp triển khai các nội dung tổ chức Hội thi Hội LHPN tỉnh Đ/c Thiệm - PGĐ Hội trường tầng 2, Hội LHPN tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 Dự diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ của Sở Xây dựng năm 2022 Sở Xây dựng Đ/c Quỳnh - PGĐ Hội trường tầng 5, Sở Xây dựng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:45-11:00 Dự Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022 UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Thiệm - PGĐ Hội trường H Công an tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị của Thường trực Tỉnh uỷ gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Thiệm - PGĐ Tại Hội trường Ngọc Lũ, tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh
19:45-21:00 Dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam - Lần thứ VI năm 2022 UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Thiệm - PGĐ Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/09/2022
14:00-17:00 Dự Hội nghị họp triển khai các nội dung tổ chức Hội thi Hội LHPN tỉnh Đ/c Thiệm - PGĐ Hội trường tầng 2, Hội LHPN tỉnh Hà Nam
Thứ 3
27/09/2022
...
Thứ 4
28/09/2022
09:00-11:00 Dự diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ của Sở Xây dựng năm 2022 Sở Xây dựng Đ/c Quỳnh - PGĐ Hội trường tầng 5, Sở Xây dựng
Thứ 5
29/09/2022
07:45-11:00 Dự Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2022 UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Thiệm - PGĐ Hội trường H Công an tỉnh Hà Nam
Thứ 6
30/09/2022
14:00-17:00 Dự Hội nghị của Thường trực Tỉnh uỷ gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Thiệm - PGĐ Tại Hội trường Ngọc Lũ, tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh
19:45-21:00 Dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam - Lần thứ VI năm 2022 UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Thiệm - PGĐ Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam
Thứ 7
01/10/2022
...
Chủ nhật
02/10/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...