Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 4 : Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-17:30 Dự Chương trình Festival khởi nghiệp 2022 Đ/c Thiệm -PGĐ Sở Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh- Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:00 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Hội trường tầng 6 - Sở Khoa học và Công nghệ
13:00-17:00 Tham dự tọa đàm về xây dựng và phát triển bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và cấp huyện (DDCI) UBND tỉnh Đ/c Quỳnh - PGĐ Phòng 309-UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:30-11:30 Dự Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên đại bàn tỉnh, nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022 UBND tỉnh Đc Thiệm - Phó Giám đốc Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
17/01/2022
...
Thứ 3
18/01/2022
14:00-17:00 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh Hà Nam
Thứ 4
19/01/2022
13:30-17:30 Dự Chương trình Festival khởi nghiệp 2022 Đ/c Thiệm -PGĐ Sở Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh- Hà Nội
Thứ 5
20/01/2022
08:30-11:00 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Hội trường tầng 6 - Sở Khoa học và Công nghệ
13:00-17:00 Tham dự tọa đàm về xây dựng và phát triển bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và cấp huyện (DDCI) UBND tỉnh Đ/c Quỳnh - PGĐ Phòng 309-UBND tỉnh
Thứ 6
21/01/2022
08:30-11:30 Dự Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên đại bàn tỉnh, nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022 UBND tỉnh Đc Thiệm - Phó Giám đốc Hội trường UBND tỉnh
Thứ 7
22/01/2022
...
Chủ nhật
23/01/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...