Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 25 : Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Dự Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Uỷ ban bầu cử tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Hội trường - UBND tỉnh
13:30-17:00 Dự phiên họp Uỷ ban thảo luận các Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Hội nghị để thống nhất nội dung, phương án tổ chức kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến Công ty TNHH Kortek Vina Ban Quản lý các KCN Đ/c Thiệm - PGĐ Hội trường tầng 2 - Trụ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Dự Hội nghị triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Phòng họp tầng 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị thống nhất nội dung Báo cáo xác định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Đ/c Thiệm - PGĐ Phòng họp tầng 2 - Sở Xây dựng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
14/06/2021
...
Thứ 3
15/06/2021
07:30-11:00 Dự Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Uỷ ban bầu cử tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Hội trường - UBND tỉnh
13:30-17:00 Dự phiên họp Uỷ ban thảo luận các Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Hội nghị để thống nhất nội dung, phương án tổ chức kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan đến Công ty TNHH Kortek Vina Ban Quản lý các KCN Đ/c Thiệm - PGĐ Hội trường tầng 2 - Trụ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Dự Hội nghị triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Phòng họp tầng 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ 4
16/06/2021
...
Thứ 5
17/06/2021
...
Thứ 6
18/06/2021
14:00-17:00 Dự Hội nghị thống nhất nội dung Báo cáo xác định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Đ/c Thiệm - PGĐ Phòng họp tầng 2 - Sở Xây dựng
Thứ 7
19/06/2021
...
Chủ nhật
20/06/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...