Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 49 : Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ và các văn bản có liên quan UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Quỳnh -PGĐ Phòng 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 401, Nhà A, Trụ sở Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 401, Nhà A, Trụ sở Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt văn bản của Trung ương Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
27/11/2023
...
Thứ 3
28/11/2023
08:00-11:00 Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ và các văn bản có liên quan UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Quỳnh -PGĐ Phòng 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4
29/11/2023
...
Thứ 5
30/11/2023
14:00-17:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 401, Nhà A, Trụ sở Tỉnh uỷ
Thứ 6
01/12/2023
09:00-11:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 401, Nhà A, Trụ sở Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt văn bản của Trung ương Tỉnh uỷ Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Hội trường UBND tỉnh
Thứ 7
02/12/2023
...
Chủ nhật
03/12/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...