Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 23 : Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Phiên họp Ủy ban - Họp 8h ngày 29/5/2023 - Phòng 320 UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Dự Phiên họp Ủy ban - ngày 29/5/2023 UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:15-11:00 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Hội trường UBND xã Trần Hưng Đạo; HT UBND xã Đức Lý
14:00-17:00 Dự HN tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Hội trường UBND xã Xuân Khê; Hội trường UBND xã Hòa Hậu
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội thảo hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTG và phổ biến tiêu chuẩn TCVN ISO 18091 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đ/c Thiệm - PGĐ; đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng P.103, Nhà A, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
08:00-11:00 Dự Phiên họp Ủy ban UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
29/05/2023
08:00-11:00 Dự Phiên họp Ủy ban - Họp 8h ngày 29/5/2023 - Phòng 320 UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh Hà Nam
14:00-17:00 Dự Phiên họp Ủy ban - ngày 29/5/2023 UBND tỉnh Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng họp 320 - UBND tỉnh Hà Nam
Thứ 3
30/05/2023
...
Thứ 4
31/05/2023
...
Thứ 5
01/06/2023
07:15-11:00 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Hội trường UBND xã Trần Hưng Đạo; HT UBND xã Đức Lý
14:00-17:00 Dự HN tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Hội trường UBND xã Xuân Khê; Hội trường UBND xã Hòa Hậu
Thứ 6
02/06/2023
08:00-11:00 Dự Hội thảo hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTG và phổ biến tiêu chuẩn TCVN ISO 18091 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đ/c Thiệm - PGĐ; đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng P.103, Nhà A, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
08:00-11:00 Dự Phiên họp Ủy ban UBND tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Phòng 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7
03/06/2023
...
Chủ nhật
04/06/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...