Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 15 : Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Phiên họp Uỷ ban Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Sở Phòng 320 - UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị giao ban khối Khoa giáo quý I/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đ/c Quỳnh - PGĐ Phòng 501 - Khu B - Trụ sở Tỉnh uỷ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 Dự Hội nghị trao Quyết định chuẩn ý chức danh Bí thư Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Hội trường tầng I - Sở Khoa học và Công nghệ
14:30-17:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam Tập thể Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam Hội trường tầng I - Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự Hội nghị sơ kết việc triển khai QĐ số 19/2014/QĐ-TTg Bộ Khoa học và Công nghệ Đ/c Quỳnh - PGĐ, Đ/c Tuấn - Chi cục phó TĐC, Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
13:30-17:00 Dự Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Đ/c Nhiên - Giám đốc, Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
05/04/2021
08:00-11:00 Dự Phiên họp Uỷ ban Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Đ/c Nhiên - Giám đốc Sở Phòng 320 - UBND tỉnh
Thứ 3
06/04/2021
14:00-17:00 Dự Hội nghị giao ban khối Khoa giáo quý I/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đ/c Quỳnh - PGĐ Phòng 501 - Khu B - Trụ sở Tỉnh uỷ
Thứ 4
07/04/2021
09:00-11:00 Dự Hội nghị trao Quyết định chuẩn ý chức danh Bí thư Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh Hội trường tầng I - Sở Khoa học và Công nghệ
14:30-17:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam Tập thể Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam Hội trường tầng I - Sở Khoa học và Công nghệ
Thứ 5
08/04/2021
...
Thứ 6
09/04/2021
08:00-11:00 Dự Hội nghị sơ kết việc triển khai QĐ số 19/2014/QĐ-TTg Bộ Khoa học và Công nghệ Đ/c Quỳnh - PGĐ, Đ/c Tuấn - Chi cục phó TĐC, Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
13:30-17:00 Dự Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Đ/c Nhiên - Giám đốc, Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thứ 7
10/04/2021
...
Chủ nhật
11/04/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...