Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở khoa học và công nghệ

Tuần 39 : Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệmkỳ 2020 - 2025 Đ/c Nhiên - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệmkỳ 2020 - 2025 Đ/c Nhiên - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Tập huấn công tác pháp chế Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Hội trường Khách sạn Hoà Bình
14:00-17:00 Dự Hội nghị xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" Đ/c Quỳnh Phòng 203 - UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Tập huấn về an toàn bức xạ Hội trường tầng 6, Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
21/09/2020
07:30-11:00 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệmkỳ 2020 - 2025 Đ/c Nhiên - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Hà Nam
Thứ 3
22/09/2020
07:30-11:00 Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệmkỳ 2020 - 2025 Đ/c Nhiên - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh Hà Nam
Thứ 4
23/09/2020
...
Thứ 5
24/09/2020
...
Thứ 6
25/09/2020
08:00-11:00 Tập huấn công tác pháp chế Đ/c Hạnh - Chánh Văn phòng Hội trường Khách sạn Hoà Bình
14:00-17:00 Dự Hội nghị xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" Đ/c Quỳnh Phòng 203 - UBND tỉnh
Thứ 7
26/09/2020
08:00-11:00 Tập huấn về an toàn bức xạ Hội trường tầng 6, Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ nhật
27/09/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...