Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp năm 2020

Tin tức sự kiện  
Xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp năm 2020

Họp sáng kiến các Sở ngành 2020.jpg

Đ/c Nguyễn Tất Nhiên Phó Giám đốc phụ trách Sở phát biểu tại hội nghị. 

Hội đồng chuyên ngành xét duyệt sáng kiến tỉnh vừa tổ chức Hội nghị xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiến sỹ Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã nhất trí với kết quả đánh giá, thẩm định của Tổ chuyên gia. Cụ thể: trong tổng số 140 sáng kiến của 180 tác giả và đồng tác giả được đánh giá, thẩm định, có 137 sáng kiến của 177 tác giả/đồng tác giả đạt từ 75 điểm trở lên (đạt sáng kiến cấp tỉnh).

Theo đánh giá của Tổ chuyên gia, năm nay chất lượng sáng kiến được nâng lên rõ rệt, hầu hết các sáng kiến được đầu tư nghiên cứu công phu, có tính mới, có khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn có những sáng kiến nội dung không có tính mới, một số sáng kiến còn trùng lặp; chất lượng, hiệu quả hạn chế; khả năng áp dụng vào thực tiễn thấp.

Các thành viên hội đồng cũng đã đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn đối với những sáng kiến mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, sản xuất; tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về mục đích, ý nghĩa của phong trào lao động sáng tạo tại cơ quan, đơn vị để hoạt động này đi vào chiều sâu và thực sự mang lại hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, động viên khen thưởng kịp thời đối với những tác giả có sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả cao./.

​ 


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam