Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ XVII và toàn quốc năm 2024

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Triển khai cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ XVII và toàn quốc năm 2024
Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Hà Nam lần thứ XVII là sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh trao đổi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo xây dựng nhà sáng tạo trong tương lai
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam