Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vai trò của trí tuệ nhân tạo đối với tương lai của ngành dược phẩm

Tin tức sự kiện  
Vai trò của trí tuệ nhân tạo đối với tương lai của ngành dược phẩm
Trong thế giới hiện đại đang phát triển nhanh chóng, lĩnh vực dược phẩm không phải là ngoại lệ, khi AI hứa hẹn sẽ làm thay đổi các khía cạnh cơ bản của quá trình phát hiện, phát triển, sản xuất và tiếp thị thuốc. Bằng cách tận dụng sức mạnh của AI, các công ty dược phẩm đang khám phá những giải pháp sáng tạo để giải quyết những thách thức phức tạp và cung cấp những kết quả y tế tốt hơn cho bệnh nhân.

https://www.vista.gov.vn/