Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng công nghệ chiếu xạ để sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa từ tinh bột gạo dùng làm chất xơ thực phẩm

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Khoa học Công nghệ và đời sống  
Ứng dụng công nghệ chiếu xạ để sản xuất maltodextrin kháng tiêu hóa từ tinh bột gạo dùng làm chất xơ thực phẩm

https://www.vista.gov.vn/