Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố kết quả chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

Tin tức sự kiện  
Công bố kết quả chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023
Các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long có điểm số trung bình sát nhau, lần lượt là 36.96 điểm và 36.36 điểm. Hai vùng Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía bắc có điểm số thấp gần như nhau, lần lượt là 32.72 điểm và 32.19 điểm. Bộ chỉ số cũng đưa ra nhóm các địa phương dẫn đầu từng vùng và phân tích đánh giá theo nhóm thu nhập.

https://www.vista.gov.vn/