Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lý Nhân: Phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện

Tin tức sự kiện Tin tức nổi bật  
Lý Nhân: Phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện

Trên địa bàn huyện hiện có 1 cụm công nghiệp tại xã Hòa Hậu; 418  doanh nghiệp và 7 làng nghề. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2020 của huyện ước đạt trên 5.500 tỉ đồng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, giải quyết việc làm, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

 Nhằm khuyến khích, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, thời gian qua UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh triển khai các dự án trong khu quy hoạch Thái Hà; xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp Đạo Lý 45ha, cụm công nghiệp Tiến Thắng - Hòa Hậu 50ha, cụm công nghiệp Nhân chính - Nhân Khang 60ha; cụm công nghiệp Đức Lý 75ha và khu công nghiệp Nhân Mỹ - Phú Phúc 138ha.

 Bên cạnh đó, UBND huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; tập trung giải phóng mặt bằng, phối hợp xây dựng hạ tầng đồng bộ, đảm bảo có thể bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong thời gian ngắn nhất./.


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam