Skip Ribbon Commands
Skip to main content

COVID-19 có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần và việc sử dụng chất gây nghiện của thanh thiếu niên

Tin tức sự kiện Cập nhật phòng dịch covid 19  
COVID-19 có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tâm thần và việc sử dụng chất gây nghiện của thanh thiếu niên

Đại dịch COVID-19 đã có tác động lâu dài đến sức khỏe tâm thần và việc sử dụng chất gây nghiện của thanh thiếu niên, theo một nghiên cứu mới dựa trên dân số và trên phản hồi khảo sát từ một mẫu toàn quốc gồm hơn 64.000 thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi ở Bắc Mỹ và Iceland, được đánh giá trước và cho đến hai năm sau đại dịch.


https://www.vista.gov.vn/