Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Liều vắc-xin thứ ba giúp làm tăng khả năng bảo vệ khỏi chủng coronavirus omicron

Tin tức sự kiện  
Liều vắc-xin thứ ba giúp làm tăng khả năng bảo vệ khỏi chủng coronavirus omicron

Vắc-xin mRNA được sử dụng để đẩy lùi COVID nhưng chưa chống lại được biến thể omicron, là chủng coronavirus hiện đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, những người tiêm liều thứ ba dường như được bảo vệ khỏi biến chứng xấu của chủng omicron. Khi phân tích mẫu máu từ bệnh nhân được tiêm vắc-xin tăng cường, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng liều thứ ba kích hoạt các tế bào nhớ B để tạo ra kháng thể mạnh và linh hoạt giúp vô hiệu hóa cả vi-rút gốc và nhiều biến thể của nó.


https://www.vista.gov.vn/