Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn vị trực thuộc - Sở Khoa học và Công nghệ

Bộ máy tổ chức Các đơn vị trực thuộc  
Đơn vị trực thuộc - Sở Khoa học và Công nghệ

1. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN VÀ KIỂM ĐỊNH , KIỂM NGHIỆM

 Xem chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: https://skhcn.hanam.gov.vn/_layouts/15/images/icdoc.pngQĐ số 1402.docQuyết định số 325. QĐ_ Quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.pdf

Địa chỉ: Số 2 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

​Phó Giám đốc phụ trách: Trần Thị Lan
            Di động: 0968021537

            Điện thoại: 02263.841.891
            Email: tranthilan@hanam.gov.vn​

2. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(Xem chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn)

 Địa chỉ: Số 2 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Phó Chi cục trưởng phụ trách: Nguyễn Văn Út

Điện thoại: 0912 202 189

Email: nguyenvanut@hanam.gov.vn

Phó chi cục trưởng : Phạm Anh Tuấn

Điện thoại: 0913.558.594

Email: phamanhtuan@hanam.gov.vn


Tin liên quan