Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn vị trực thuộc - Sở Khoa học và Công nghệ

Bộ máy tổ chức Các đơn vị trực thuộc  
Đơn vị trực thuộc - Sở Khoa học và Công nghệ

1. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH, KIỂM NGHIỆM 

Xem chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: QĐ số 1402.doc

            Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

ĐT: 02263.841.891​


Giám đốc: Nguyễn Quốc Ân
            Di động: 0989.547.371

            Điện thoại: 02263.841.891
            Email: nguyenquocan@hanam.gov.vn

 

Phó Giám đốc: 

2. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(Xem chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn)

            Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 02263.853.400


Chi cục trưởng: 

ĐT cơ quan: 02263.853.400

​Phó Chi cục trưởng : Phạm Anh Tuấn

   ĐT di động: 0913.558.594

   ĐT cơ quan: 02263.842118

   Email: phamanhtuan@hanam.gov.vn

 
Tin liên quan