Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng  
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Tên thủ tụcThủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Lĩnh vựcTiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Cơ quan thực hiện

Cơ quan đầu mối do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ định.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện. Số điện thoại 02263566665 máy lẻ 105.

Đối tượng thực hiệnTổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơTổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chínhBước 2: Xử lý hồ sơTrong thời hạn ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp lại quyết định chỉ định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Cơ quan chỉ địnhcó văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, cấp lại quyết định chỉ định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chỉ định có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
- Bản chính Quyết định chỉ định bị hư hỏng (đối với trường hợp quyết định chỉ định bị hư hỏng).

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định.

Căn cứ pháp lý

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007.
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;  Tải về

Kết quả thực hiện

Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.