Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập bản đồ đầu tiên về cơ bắp mang đến những hiểu biết mới về quá trình lão hóa cơ ở cấp độ tế bào và phân tử

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Tập bản đồ đầu tiên về cơ bắp mang đến những hiểu biết mới về quá trình lão hóa cơ ở cấp độ tế bào và phân tử
Các nhà nghiên cứu tại Viện Wellcome Sanger và cộng tác viên của họ tại Đại học Sun Yat-sen, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ tế bào đơn và hình ảnh tiên tiến để phân tích các mẫu cơ xương của 17 cá nhân tham gia nghiên cứu trong suốt cuộc đời trưởng thành của họ. Khi thực hiện phân tích so sánh các kết quả, họ đã làm sáng tỏ được các quá trình phức tạp đã làm thay đổi cơ bắp liên quan đến tuổi tác như thế nào.

https://www.vista.gov.vn/