Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sử dụng CO₂ và sinh khối để sản xuất nhựa tái chế thân thiện với môi trường

Tin tức sự kiện  
Sử dụng CO₂ và sinh khối để sản xuất nhựa tái chế thân thiện với môi trường
Đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh khả năng tổng hợp trực tiếp CO2 và lignin để tạo ra monome cacbonat tuần hoàn, một phân tử được tạo thành từ các nguyên tử cacbon và oxy có thể liên kết với các phân tử khác. Nhóm nghiên cứu đã liên kết nhiều monome với nhau để tạo thành các polime tổng hợp, phân tử chuỗi dài được thiết kế cho vô số ứng dụng.

https://www.vista.gov.vn/