Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hỗ trợ xây dựng Logo nhãn hiệu và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch; Sản phẩm được cấp ch...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Kế hoạch hỗ trợ xây dựng Logo nhãn hiệu và in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp sạch; Sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam năm 2018- 2019
Chi tiết:
Sở KH&CN Hà Nam
Tin liên quan