Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024

Tin tức sự kiện  
Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024
Nhằm tôn vinh vai trò của SHTT trong đời sống kinh tế- xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là " Ngày SHTT thế giới" với chủ đề năm 2024 là: Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam