Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển năng lượng bền vững

Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch  
Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển năng lượng bền vững

Ngày 6/3/2023, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021: Thực trạng và giải pháp". Tham dự Hội thảo có ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.


https://vista.gov.vn/