Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin nội bộ  
28/05/2018
Hà Nam là mảnh đất ngàn năm văn hiến: đất học, đất văn, quê hương của phong trào thi đua “Hai tốt”. Truyền thống ấy luôn được phát huy và có nhiều đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà. Thực hiện phương châm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển (từ khi tái lập tỉnh), ngành giáo dục tỉnh Hà Nam đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bước phát triển toàn diện và vững chắc.
28/05/2018
Hiện nay, mỗi cơ sở khám chữa bệnh thường có hai nhiệm vụ chính, quan trọng nhất, đó là khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây cũng là hai hoạt động có mối quan hệ tương tác tích cực với nhau, hai nhiệm vụ cơ bản, chiến lược của từng đơn vị. Xác định được điều đó, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã tích cực đẩy mạnh phong trào NCKH và coi đây là một trong những biện pháp quan trọng, cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.
28/05/2018
Hệ thống liên thông văn bản điện tử 4 cấp chính quyền là hệ thống kết nối, liên thông thông suốt từ Văn phòng Chính phủ đến các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và các cấp hành chính trong nội bộ của các bộ, ngành, địa phương như các sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn.
28/05/2018
Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản.
28/05/2018
Nuôi cá sử dụng hệ thống “sông trong ao” (IPRS) là một phương pháp nuôi trồng thủy sản (NTTS) ứng dụng công nghệ cao, được áp dụng khá phổ biến ở một số quốc gia có trình độ NTTS tiên tiến như Mỹ, Israel, Trung Quốc... ở nước ta, công nghệ nuôi cá này được một số chủ trang trại, hợp tác xã NTTS tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An... đưa vào áp dụng từ năm 2016, bước đầu cho thấy có nhiều ưu điểm so với các hình thức NTTS truyền thống, song cũng còn nhiều điểm cần phải tiếp tục nghiên cứu, theo dõi, tổng kết, đánh giá trước khi áp dụng rộng rãi.
18/05/2018
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam tổ chức buổi gặp mặt cán bộ ngành nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ qua các thời kỳ; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt hiện đang công tác của Sở.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page