Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99  
11/01/2023
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn số 29/VPUB-VXNV ngày 05/01/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Căn cứ Công văn số 6269/BTTTT-CATTT ngày 31/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, không để bị động, bất ngờ với mọi tình huống và tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh các Sở ngành triển khai một số biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết nguyên đán 2023
22/11/2022
Thúc đẩy việc học tập thường xuyên, học suốt đời để con người phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, công dân được học tập suốt đời, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page