Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
14/05/2018
Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập (Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 8/5/2018). Ban chỉ đạo gồm có 16 thành viên, với Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
123
Previous Page 1-15 Next Page