Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Đề tài/dự án NCKH Thông báo sơ tuyển đề tài NCKH  
29/07/2015
Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam thông báo và trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016