Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến KH - CN Những quy định, chính sách trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ  
24/06/2015
Theo khoản 17, điều 4, Luật SHTT Việt Nam, nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
30/09/2014
Ngày 19/9, Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội đồng Chính sách Quốc gia đã tổ chức buổi hội thảo: “Phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp”. Nội dung của buổi hội thảo tập trung vào những kinh nghiệm về điều tra, thống kê, đánh giá về đổi mới công nghệ ở Việt Nam và thế giới.
30/09/2014
Ngày 22/9/2014, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
25/09/2014
Từ ngày 16-18/9/2014, tại Hà Nội, Cục Năng lượng nguyên tử phối hợp với IAEA tổ chức “Hội thảo về Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho chương trình điện hạt nhân”. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật với IAEA mã số VIE2012 về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.
22/09/2014
Trong bài phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch vừa qua, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã đề cập đến một số quan điểm nguyên tắc và biện pháp tổ chức trong đổi mới công tác kế hoạch của Bộ KH&CN. Tia Sáng lược trích một số nội dung chính của bài phát biểu đó với tiêu đề do Tia Sáng đặt.
12/09/2014
Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014, được ban hành theo yêu cầu của Chính phủ tại khoản 10 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.
12/09/2014
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân trả lời phỏng vấn nhân sự kiện Thủ tướng đồng ý về chủ trươngvới cơ chế, chính sách đặc biệt dành cho Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST).
08/09/2014
Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo Đổi mới quy định về bộ máy tổ chức của các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức ngày 04/9/2014.
11/08/2014
Theo Luật KH&CN năm 2013, các trường đại học (ĐH) được xác định là một loại hình tổ chức bình đẳng với các viện nghiên cứu, đồng thời, quan điểm của Bộ KH&CN cũng coi các trường ĐH là những cơ sở KH&CN quan trọng nhất. Tuy nhiên, từ góc nhìn của mình, các nhà đào tạo ĐH còn thấy nhiều bất cập trong việc phát triển KH&CN trong các trường.
06/08/2014
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lồng ghép xây dựng chương trình khoa học và công nghệ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lồng ghép việc xây dựng "Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản" theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 với việc xây dựng "Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và miền núi" giai đoạn tới với tên gọi "Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số".
29/07/2014
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1069/QÐ-TTg ngày 4/7/2014 về việc Phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ (CGCN) nước ngoài đến năm 2020, với mục tiêu tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Đến năm 2020, phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới thiệu về Việt Nam được chuyển giao và ứng dụng.
29/07/2014
Theo Bộ KH&CN, để đạt được mục tiêu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Việt Nam cần có một lực lượng KH&CN mạnh, năng động và hiệu quả, làm đòn bẩy thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.
14/07/2014
Ngày 11/6/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN). Thông tư này thay thế Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
27/02/2014
Ngày 18/02/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ (Nghị định thay thế Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004).
12
Previous Page 1-15 Next Page