Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gạo chất lượng cao Bình Lục cho một số sản phẩm gạo của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Làng nghề Hà Nam Gạo chất lượng cao Bình Lục  
Xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gạo chất lượng cao Bình Lục cho một số sản phẩm gạo của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Huyện Bình Lục là một huyện chiêm trũng của tỉnh Hà Nam. Được bồi đắp bởi con sông Châu Giang, nơi đây là vùng trồng lúa trọng điểm của tỉnh Hà Nam. Để giúp người dân nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất và góp phần gìn giữ và phát triển nghề trồng lúa, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam đã phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp triển khai thực hiện dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Gạo chất lượng cao Bình Lục" cho một số sản phẩm gạo của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam".

3.jpg

Hình 1: Nhãn hiệu chứng nhận gạo chất lượng cao Bình Lục Hà Nam

 

Trong năm 2022, nhãn hiệu chứng nhận Gạo chất lượng cao Bình Lục Hà Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, do Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục làm chủ sở hữu nhãn hiệu.

Sau khi nhãn hiệu chứng nhận Gạo chất lượng cao Bình Lục Hà Nam được bảo hộ; Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các tổ chức/tập thể: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) An Ninh, HTX DVNN An Phú, HTX DVNN Bình Minh, HTX DVNN Bồ Đề, HTX DVNN Đồn Xá, HTX DVNN Hòa Bình, HTX DVNN Hưng Công, HTX DVNN La Sơn, HTX DVNN Liên An, HTX DVNN Thanh Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Long Vũ.

Trong khuôn khổ dự án, để nâng cao năng lực cho chủ sở hữu, cơ quan phối hợp quản lý và các cá nhân, tổ chức sử dụng nhãn hiệu; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp đã phối hợp cùng với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Lục đã tổ chức tập huấn với các nội dung: 1) Quản lý, kiểm soát và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận; 2) Marketing và phát triển thị trường sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận theo chuỗi giá trị.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm, dự án đã thiết kế bao bì sản phẩm, hỗ trợ hệ thống truy xuất nguồn gốc QR code, in ấn thử nghiệm túi đóng gói sản phẩm nhằm quảng bá, giới thiệu thương hiệu; ngoài ra thực hiện hỗ trợ cho các cơ sở đi quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của đơn vị tại các cửa hàng kinh doanh lương thực và thực phẩm trong và ngoài tỉnh.

4.jpg

Hình 2: Bộ nhận diện thương hiệu Gạo chất lượng cao Bình Lục Hà Nam.

Thông qua nội dung này các đơn vị sẽ có bao bì, tem, nhãn mác đẹp, thông tin rõ ràng; góp phần tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị từng bước được mở rộng thị trường Dự án đã triển khai kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng cao Bình Lục  Hà Nam cho các hợp tác xã với một số đối tác như: chuỗi siêu thị Happy Mart tại Hà Đông, Hà Nội; Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Đông Thủy Garden tại Phủ Lý, Hà Nam; Chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm gạo ngon không chất bảo quản của công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh tại Phủ Lý, Hà Nam.

5.jpg
Hình 3: Hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm gạo chất lượng cao Bình Lục tại hệ thống siêu thị Happy Mart – Hà Đông, Hà Nội.

Qua thực hiện dự án, người nông dân đã có những định hướng rõ ràng về sản xuất theo chuỗi giá trị, cũng như việc mở ra những thị trường tiêu thụ tiềm năng, để góp phần phát triển chuỗi bền vững, lâu dài hơn. Đồng thời, giúp giải quyết việc làm , nâng cao thu nhập và ổn định kinh tế hộ gia đình; tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật; thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, có sự liên kết giữa các thành phần kinh tế... Có thể khẳng định, hiệu quả của dự án sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường và hình thành đầu ra nông sản ổn định cho nông dân, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới ổn định, bền vững.

 Lê Đức Công

Nguồn: https://www.nongthonvaphattrien.vn/xay-dung-quan-ly-va-phat-trien-nhan-hieu-chung-nhan-gao-chat-luong-cao-binh-luc-cho-mot-so-san-pham-gao-cua-huyen-binh-luc-tinh-ha-nam-a820.html

https://skhcn.hanam.gov.vn/
Tin liên quan