Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tin tức sự kiện  
Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo, làm rõ thêm một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm, trong đó có một số nội dung liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

https://www.vista.gov.vn/