Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Danh mục TTHC  
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam