Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng công nghệ theo dõi chuyển động mắt hỗ trợ trẻ rối loạn đọc viết

Tin tức sự kiện  
Ứng dụng công nghệ theo dõi chuyển động mắt hỗ trợ trẻ rối loạn đọc viết
Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng, chuyển động mắt của người mắc chứng này có những đặc điểm riêng biệt khi đọc. Việc ứng dụng công nghệ chuyển động mắt có thể cải thiện quá trình đọc hiểu, nhưng tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào sử dụng công nghệ này cho trẻ rối loạn đọc viết.

https://www.vista.gov.vn/