Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng AI và ảnh vệ tinh trong lập bản đồ hoạt động trên đại dương

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Ứng dụng AI và ảnh vệ tinh trong lập bản đồ hoạt động trên đại dương
Các ngành công nghiệp như ngư nghiệp, vận chuyển, và sản xuất năng lượng tái tạo đã tạo ra một nguồn thu nhập ổn định, đóng góp hơn 1,5 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế mỗi năm và tạo ra 31 triệu việc làm. Giá trị này đã tăng theo cấp số nhân trong 50 năm qua và dự kiến sẽ gấp đôi vào năm 2030.

https://www.vista.gov.vn/