Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trống Đọi Tam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu Tập thể

Làng nghề Hà Nam Trống Đọi Tam  
Trống Đọi Tam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu Tập thể

Ngày 12 tháng 01 năm 2015, tại Hội trường Nhà Văn hóa thôn Đọi Tam (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên), Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Trống Đọi Tam" cho Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh trống Đọi Tam, đây là một trong những nội dung của dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể trống Đọi Tam cho sản phẩm trống của xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam". Về dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tiến, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Lực, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên; đại diện Phòng Công thương, Phòng Nội vụ huyện Duy Tiên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đọi Sơn và các thành viên trong Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh trống Đọi Tam.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm (đơn vị chủ trì thực hiện dự án) đã công bố Quyết định số 41068/QĐ-SHTT ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu Tập thể “Trống Đọi Tam" cho Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh trống Đọi Tam.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể “trống Đọi Tam"

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến nhấn mạnh, việc nhãn hiệu tập thể “trống Đọi Tam" được bảo hộ sở hữu công nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của làng nghề, sẽ nâng cao hơn nữa giá trị và danh tiếng của sản phẩm, đồng thời giúp cho sản phẩm trống của làng nghề có sức cạnh tranh cao trên thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ và bảo vệ lợi ích của hội viên trong Hiệp hội, góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động. Tuy nhiên, để quản lý, khai thác giá trị to lớn của nhãn hiệu, trong thời gian tới mỗi thành viên trong Hiệp hội, đặc biệt là ban chấp hành Hiệp hội, Ban kiếm tra phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng trống của làng nghề, không để những sản phẩm không đạt chất lượng mang nhãn hiệu của Hiệp hội... có như vậy thì thương hiệu “trống Đọi Tam" ngày càng phát triển và đứng vững trên thị trường./.