Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trí tuệ nhân tạo đa dụng là gì?

Tuyên truyền phổ biến KH - CN  
Trí tuệ nhân tạo đa dụng là gì?
AI đa dụng là một hệ thống AI có khả năng thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau với mức độ thông minh và hiệu quả tương đương hoặc thậm chí vượt qua con người. Khác với AI chuyên dụng (Narrow AI), được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể như nhận dạng khuôn mặt hay dự báo thời tiết, AI đa dụng có thể học hỏi và thích nghi với nhiều lĩnh vực và nhiệm vụ khác nhau.

https://www.vista.gov.vn/