Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trí tuệ nhân tạo có thể tái tạo hình ảnh từ hoạt động não bộ chính xác tới 75%

Tin tức sự kiện Tin tức nổi bật  
Trí tuệ nhân tạo có thể tái tạo hình ảnh từ hoạt động não bộ chính xác tới 75%
Nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Lượng tử Quốc gia (QST) Nhật Bản và các tổ chức khác đã chứng minh rằng có thể tái tạo tất cả các loại hình ảnh, như phong cảnh hay các hình vẽ phức tạp, ở một mức độ nào đó chỉ dựa trên suy nghĩ.

https://www.vista.gov.vn/