Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tóm tắt kết quả nghiên cứu Khoa hoc và Công nghệ Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh đa sợi, Miến Bích Trì" dùng cho sản phẩm bánh đa sợi, miến xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý

Đề tài/dự án NCKH Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH  
Tóm tắt kết quả nghiên cứu Khoa hoc và Công nghệ Dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh đa sợi, Miến Bích Trì" dùng cho sản phẩm bánh đa sợi, miến xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý
Sở KH&CN Hà Nam
Tin liên quan