Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tóm tắt Đề tài Nghiên cứu giải pháp ứng phó với tình trạng hạn hán trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đề tài/dự án NCKH Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH  
Tóm tắt Đề tài Nghiên cứu giải pháp ứng phó với tình trạng hạn hán trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở Khoa học và Công nghệ
Tin liên quan