Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023

Tin tức sự kiện  
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng“Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023
Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp năm 2013; các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính và liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
https://skhcn.hanam.gov.vn/