Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh

Tin tức sự kiện  
Thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3610/KH-UBND ngày 27/12/2021 về thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích là: Giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, đồng thời nâng cao ý thức và hành động của cộng đồng, hộ gia đình trong phối hợp điều trị người nhiễm COVID-19; hạn chế lây lan trong khu vực cách ly, giảm tỷ lệ người nhiễm COVID-19 có triệu chứng. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19 được chăm sóc thể chất, tinh thần cũng như vật chất phù hợp với mức độ nhiễm bệnh và điều kiện sinh hoạt. Có sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, lực lượng hỗ trợ tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà, đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng. Người nhiễm COVID-19 đủ điều kiện cách ly tại nhà được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà phải chấp hành nghiêm các quy định khi cách ly điều trị tại nhà.

Nội dung của kế hoạch:

Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh; UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và thực hiện tùy theo diễn biến tình hình dịch trên địa bàn. Đồng thời phải đảm bảo các tiêu chí cách ly người nhiễm COVID-19 mức độ không triệu chứng tại nhà và điều kiện cụ thể của từng trường hợp nhằm đảm bảo an toàn, không để lây lan ra cộng đồng.

Đối tượng thực hiện: Trạm y tế xã, phường, thị trấn (trạm y tế cấp xã); Trạm y tế lưu động; Trung tâm Y tế cấp huyện, phòng khám; Trung tâm vận chuyển cấp cứu và các cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. UBND/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã; UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện). Nhân viên y tế, người được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Người nhiễm COVID-19 đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà.

Hướng dẫn thống nhất, toàn diện, cụ thể quá trình thực hiện chăm sóc tại nhà cho người mắc COVID-19 (về các điều kiện đảm bảo; thẩm quyền quyết định; quy trình thực hiện; trách nhiệm quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; chăm sóc y tế, lấy mẫu xét nghiệm, xử trí cấp cứu, chuyển viện...): Theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế./.