Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy- UBND thành phố

Tin tức sự kiện  
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy- UBND thành phố

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh Hà Nam về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn thành phố hiện nay đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan rất nhanh. Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19 đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên chức người lao động; UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khối Thành ủy - UBND thành ph thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, công nhân viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các văn bản phòng, chống dịch của Trung ương, tỉnh của thành phố; coi công tác phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác, tuân thủ 5K và áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân, cộng đồng.

2. Xây dựng phương án làm việc khoa học, đảm bảo chất lượng tiến độ công việc, nhiệm vụ của đơn vị, kể cả trường hợp làm việc Online tại nhà. Đối với phòng làm việc từ 02 người trở lên phải đảm bảo khoảng cách theo quy định.

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị ký cam kết, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và cấp giấy đi đường thuộc thẩm quyền.

- Công chức, viên chức, người lao động phải thường xuyên khai báo y tế theo quy định; khi có các triệu chứng cơ thể theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì tuyệt đối không đến cơ quan khẩn trương thông báo và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú. Trường hợp có các triệu chứng khi đang làm việc tại cơ quan phải báo ngay với Thủ trưởng cơ quan đơn vị, không di chuyển ra khỏi phòng làm việc. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo ngay với Văn phòng HĐND - UBND để có các biện pháp xử lý kịp thời.

3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan đơn vị, quán triệt cán bộ có trách nhiệm tuân thủ quy định của Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin, không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

4. Đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân đến làm việc trụ sở Thành ủy - UBND thành phố phải thực hiện khai báo y tế, thực hiện các biện pháp cá nhân về phòng chống Covid-19 và phải đăng ký với Văn phòng HĐND - UBND thành phố./.


Sở Khoa học và Công nghệ