Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về trợ lý ảo

Tin tức sự kiện  
Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về trợ lý ảo

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là phát triển các nền tảng trợ lý ảo phục vụ các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, khách du lịch và người học.


https://www.vista.gov.vn/