Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Mã TTHC 1.011939

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ  
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Mã TTHC 1.011939
Tên thủ tụcThủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện:Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền:Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ tiếp nhận HS:Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - số 7 Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Dịch vụ bưu chính

Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh số 7, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo bằng văn bản về yêu cầu này cho tổ chức được cấp Giấy chứng nhận và ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ chức đó có ý kiến.

 - Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp hoặc quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp cho các bên.

 

Thời hạn giải quyết

12 Ngày

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Chứng cứ chứng minh căn cứ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

50/2005/QH11

50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ

29-11-2005

Quốc Hội

36/2009/QH12

36/2009/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

19-06-2009

Quốc Hội

65/2023/NĐ-CP

65/2023/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

23-08-2023

Chính phủ

42/2019/QH14

42/2019/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

14-06-2019

 

07/2022/QH15

07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

16-06-2022

 

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP, Quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP

​ 


Sở Khoa học và Công nghệ