Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (MãTTHC 2.002546)

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hoạt động KHCN  
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (MãTTHC 2.002546)
Tên thủ tụcThủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
Lĩnh vựcHoạt động khoa học & công nghệ
Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Cách thức thực hiện

Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến

 

Đối tượng thực hiệnTổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
  • Bên giao hoặc bên nhận công nghệ thay mặt các bên nộp hồ sơ đề nghị sửa đồi, bổ sung Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đến Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan cấp Giấy chứng nhận) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, số 7 Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, trong đó nêu rõ nội dung, thời hạn sửa đổi, bổ sung;
  • Trong thời hạn 2,5  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét, cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao sửa đồi, bổ sung. Trường hợp từ chối, phải trả lời và nêu rõ lý do từ chối bằng văn bản.

- Trong trường hợp có thay đổi công nghệ, sản phẩm công nghệ hoặc quy mô sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, trình tự thực hiện theo trình tự cấp Giấy chứng nhận.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.

Mẫu 08-VB sửa đổi, bổ sung đề nghị cấp Giấy CN CGCN KKCG.docx

Bản chính:01

Bản sao: 0

Bản chính Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

 

Bản chính: 01

Bản sao: 0

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài

 

Bản chính:01

Bản sao: 01

Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg

Mẫu 02-Thuyết minh nội dung CGCN KKCG.docx

Bản chính:01

Bản sao: 0

Bản sao văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (trong trường hợp chưa được cấp văn bằng bảo hộ), giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (nếu có bổ sung)

 

Bản chính:0

Bản sao: 01

Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo nội dung trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg

Mẫu 03-Báo cáo triển khai CGCN KKCG.docx

Bản chính:01

Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
  • Dự án đầu tư đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận áp dụng đối với trường hợp các bên tham gia chuyển giao công nghệ có thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyền giao, đã được cấp Giấy chứng nhận và đã triển khai các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

 

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Luật số 61/2020/QH14

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

 17 /6/ 2020

Quốc hội

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

 26/3/2021

Chính phủ

Quyết định số

12/2023/QĐ-TTg

Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg

 15/5/2023

Thủ tướng Chính phủ

 

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg  Tải về
  • Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo nội dung trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg  Tải về
  • Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg.  Tải về

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao sửa đổi, bổ sung.

​​ 


Sở Khoa học và Công nghệ