Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Mã TTHC 1.011938

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ  
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Mã TTHC 1.011938
Tên thủ tụcThủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện:Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền:Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ tiếp nhận HS:Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh - số 7 Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Dịch vụ bưu chính

Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh số 7, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp nêu rõ lý do.

 

Thời hạn giải quyết

05 Ngày

Phí

250.000 Đồng (Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp)

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu số 06 - Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP)

PL6.6 - Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trong trường hợp có sự thay đổi thông tin của tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), trừ trường hợp trong Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp đã có thông tin về Mã số doanh nghiệp

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức trong trường hợp có sự thay đổi về giám định viên sở hữu công nghiệp (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực)

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

Chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

50/2005/QH11

50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ

29-11-2005

Quốc Hội

36/2009/QH12

36/2009/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

19-06-2009

Quốc Hội

65/2023/NĐ-CP

65/2023/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

23-08-2023

Chính phủ

31/2020/TT-BTC

31/2020/TT-BTC - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

04-05-2020

Bộ Tài chính

263/2016/TT-BTC

263/2016/TT-BTC - Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

14-11-2016

Bộ Tài chính

42/2019/QH14

42/2019/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

14-06-2019

 

07/2022/QH15

07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

16-06-2022

 

 

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu số 06 - Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP)  Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


https://skhcn.hanam.gov.vn/