Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Mã TTHC 1.011937

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Mã TTHC 1.011937
Tên thủ tụcThủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh)
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện:Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan có thẩm quyền:Sở Khoa học và Công nghệ

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Dịch vụ bưu chính

Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh số 7, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp và thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày ra quyết định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu sót, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (nêu rõ lý do).
 

 

Thời hạn giải quyết

25 Ngày

Phí

250.000 Đồng (Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp)

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu số 05 - Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP)

PL6.5 - Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

Chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

 

Số lượng bộ hồ sơ01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

50/2005/QH11

50/2005/QH11 - Luật Sở hữu trí tuệ

29-11-2005

Quốc Hội

36/2009/QH12

36/2009/QH12 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

19-06-2009

Quốc Hội

65/2023/NĐ-CP

65/2023/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

23-08-2023

Chính phủ

31/2020/TT-BTC

31/2020/TT-BTC - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

04-05-2020

Bộ Tài chính

263/2016/TT-BTC

263/2016/TT-BTC - Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

14-11-2016

Bộ Tài chính

42/2019/QH14

42/2019/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

14-06-2019

 

07/2022/QH15

07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

16-06-2022

 

 

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

  • Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (Mẫu số 05 - Phụ lục VI Nghị định số 65/2023/NĐ-CP)  Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP, Quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP, Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp - 65/2023/NĐ-CP


Sở Khoa học và Công nghệ