Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra về in và phát hành xuất bản phẩm

Liên hiệp hội  
Thanh tra về in và phát hành xuất bản phẩm

Thực hiện Công văn số 1593/BTTTT-TTra ngày 01/6/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ đạo thanh tra diện rộng xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên phạm vi toàn quốc, vừa qua, Đoàn thanh tra liên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương) và phòng văn hoá thông tin các huyện, thành phố đã tiến hành thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đợt này, Đoàn tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm.

Qua thanh tra 58 tổ chức và cá nhân (hoạt động in: 01 nhà in, 05 công ty in và cơ sở in, 24 cửa hàng photocopy; hoạt động phát hành: 01 công ty phát hành sách, 17 cửa hàng sách và 10 cửa hàng cho thuê truyện), đoàn đã lập biên bản nhắc nhở 30 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở (phạt tiền và phạt cảnh cáo 02 cửa hàng photocopy sách giáo khoa, đình chỉ 01 cửa hàng photocopy không có giấy phép kinh doanh và bản cam kết kinh doanh có điều kiện), tịch thu 314 cuốn sách vi phạm Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh Dân số.

Các cơ sở vi phạm đều cam kết sửa lỗi và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

(Theo hanam.gov.vn)