Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý: Xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại

Tin tức sự kiện  
Thành phố Phủ Lý: Xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại

Căn cứ công văn số 3454/SYT-NVYD ngày 12/12/2021 của Sở Y tế về việc xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện tốt một số nội dung:

Phòng Y tế; Trung tâm Y tế thành phố

* Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cụ thể như sau:

Đối với người từ 18 tuổi trở lên: Tiếp tục rà soát, triển khai tiêm tiêm mũi 1 cho người chưa được tiêm chủng, đồng thời tiếp tục tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đến lịch tiêm chủng.Đối với những người vì lý do không thể đến các điểm tiêm chủng tập trung thì thành lập các tổ tiêm lưu động với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu và nhân lực đến tận nhà, nơi lưu trú để tiêm chủng.

Đối với trẻ từ 12-17 tuổi: Tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 khi trẻ đến lịch tiêm chủng.Tiếp tục rà soát, tiêm vét mũi 1 cho trẻ chưa được tiêm chủng và tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 đến lịch trước đây tạm hoãn.

* Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin liều bổ sung và liều nhắc lại cho người dân trên địa bàn:

Đối với liều tiêm bổ sung:

Đối tượng: cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người 50 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 06 tháng...

Thời gian tiêm liều bổ sung: Xây dựng kế hoạch và triển khai ngay trong tháng 12/2021, kết thúc trước 31/12/2021. Liều bổ sung được tiêm cách mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất là 28 ngày.

Đối với liều nhắc lại:

Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn, người từ trên 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid - 19, nhân viên y tế.

Thời gian tiêm liều nhắc lại: Xây dựng kế hoạch, triển khai từ tháng 12/2021 và cơ bản hoàn thành trong Quý I năm 2022. Liều nhắc lại được tiêm cách mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất là 06 tháng.

Hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài phát thanh thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh Covid-19, sự cần thiết của tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại, các hướng dẫn theo dõi tại nhà đối với người sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Ủy ban nhân dân các phường, xã: Tiếp tục chỉ đạo Trạm y tế; Các lực lượng liên quan rà soát và triển khai tiêm mũi 1 cho người chưa được tiêm chủng đồng thời tiếp tục tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đến lịch tiêm chủng.Lập danh sách tổng hợp đối với những người vì lý do không thể đến các điểm tiêm chủng tập trung.Tiếp tục rà soát trẻ chưa được tiêm chủng và mũi 2 cho trẻ tiêm đã mũi 1 đến lịch trước đây tạm hoãn./.


Sở Khoa học và Công nghệ