Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THẨM ĐỊNH THỰC ĐỊA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN HÀ NAM

Tin tức sự kiện  
THẨM ĐỊNH THỰC ĐỊA ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN HÀ NAM

Ảnh Moiiii.JPG
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam)​ thẩm định thực địa về điều kiện sản xuất, 

kinh doanh, chất lượng sản phẩm đơn vị đăng ký quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam) vừa tiến hành thẩm định thực địa về điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm đơn vị đăng ký quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam - Hội Sản xuất và Kinh doanh rượu Bèo, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Kết quả thẩm định cho thấy: Điều kiện sản xuất kinh doanh (Cơ sở vật chất kỹ thuật; Điều kiện vệ sinh; Môi trường sản xuất/kinh doanh) đều đạt yêu cầu. Chất lượng sản phẩm: Rượu nếp 37%Vol; Rượu nếp 40%Vol; Rượu nếp 42%Vol; Rượu nếp 45%Vol; Rượu nếp 50%Vol; Rượu vắt 15%Vol; Rượu vắt 20%Vol đều đạt yêu cầu.

Với kết quả thẩm định trên, sản phẩm của Hội Sản xuất và Kinh doanh rượu Bèo đủ điều kiện được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Hà Nam./.

 


Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam